(2016-05-14) : หินกาบ (slate)
ReadyPlanet.com

> หินกาบ (slate)

หินกาบ (slate)