เกรียงหวีเอนกประสงค์ ด้ามไม้

 

 

เกรียงหวีเอนกประสงค์ ด้ามไม้

วิธีการใช้งาน

  • ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ด้วยเกรียงหวี ตามขนาดที่เหมาะสมกับขนาดกระเบื้อง
  • สำหรับการปูพื้น ปาดกาวซีเมนต์ทางยาวในพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม. ในขณะปูกระเบื้อง
  • สำหรับการปูผนัง ควรปาดกาวซีเมนต์แนวนอน
  • หากกระเบื้องมีขนาดตั้งแต่ 20x20 ซม. ขึ้นไป ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องอากาศเมื่อปูกระเบื้อง
  • เมื่อปาดกาวซีเมนต์เรียบร้อยแล้ว ให้ปูกระเบื้องตามตำแหน่งที่ต้องการ
  • ข้อควรระวัง

  • ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากคราบปูน จะทำให้สินค้าเสื่อมสภาพ
Visitors: 9,207,874