เกรียงหวี

Crocodile Stainless Steel Notched Trowel

เกรียงหวี

เกรียงหวี ขนาด 3 x 3 มม. ใช้กับกระเบื้องขนาดเล็ก กระเบื้องโมเสก โมเสกแก้ว ขนาด 1 x 1 นิ้ว , 2 x 2 นิ้ว กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 7-8 ตร.ม.

เกรียงหวี ขนาด 6 x 6 มม. ใช้กับกระเบื้องเซรามิค ขนาด 4 x 4 นิ้ว ถึง 12 x 12 นิ้ว กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 5-6 ตร.ม.

เกรียงหวี ขนาด 10 x 10 มม. ใช้กับกระเบื้องขนาดใหญ่ตั้งแต่ 16 x 16 นิ้วขึ้นไป อาทิ แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 2-3 ตร.ม

Visitors: 8,699,536