Hi-So - สเปย์ล่อลื่นเอนกประสงค์

Hi-So no.1

สเปรย์ล่อลื่นเอนกประสงค์

ไฮ-โซ นัมเบอร์วัน สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์
สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์สำหรับไล่ความชื้น กันสนิม ทำความสะอาด และเคลือบผิว
การใช้งาน
ทา ซี-เฟล๊กซ์ ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยเกรียงฉาบ หรือแปรงทาสี 2 รอบ ในอัตราส่วน 1.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร สำหรับงานกลางแจ้งที่มีแดดจัด ควรฉีดน้ำบ่ม หลังจากแห้งตัวแล้ว เพื่อป้องกันการแตกรัาว การปูกระเบื้องทับ หรือทาสีทับหน้า หลัง จากทา ซี-เฟล๊กซ์ แล้ว ควรปล่อยให้แห้งตัวอย่างน้อย 48 ชั่วโมง กรณีใช้ทาบนพื้นผิวที่ต้องแช่น้ำ เช่น สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ, บ่อปลา, แทงค์น้ำดื่ม ควรปล่อยให้แห้งตัวอย่างน้อย 7-14 วัน แล้วจึงปูกระเบื้อง หรือทาสีทับ
Visitors: 9,117,173