W03600E2

กระเบื้อง

กระเบื้องแกรนิตโต้ W03600E2

 • รหัสสินค้า: W03600E2
 • ประเภท: แกรนิตโต้
 • สี :  ขาว-น้ำตาล
 • Design : โมเดิร์น
 • คุณลักษณะ :ผิวไม่เรียบ เคลือบเงา
 • การใช้งาน:ปูพื้นและฝาผนัง
 • ขนาด: 30x60cm.
 • แผ่นต่อกล่อง: 8 แผ่น
 • ตร.ม. ต่อกล่อง: 1.44 ตารางเมตร
 • การใช้งาน:
   สามรถใช้ปูพื้นและตกแต่งฝาผนังได้
   ให้ได้ภายนอกและภายใน
   การดีไซต์โมเดิร์น
 • ข้อดี :
   ราคาไม่แพง
   ดูแลรักษาง่าย
   ติดตั้งง่าย
 • น้ำหนักต่อ 1 ตารางเมตร : ประมาณ 30 กก.

 

 

Visitors: 9,333,537