PW3071

กระเบื้อง PW3071

กระเบื้องแกรนิตโต้ PW3071

 • รหัสสินค้า: PW3071
 • ประเภท: แกรนิตโต้
 • สี :  ขาว-น้ำตาล
 • Design : เลียนหินจิ๊กซอว์
 • คุณลักษณะ :ผิวไม่เรียบ เคลือบเงา
 • การใช้งาน:ปูพื้นและฝาผนัง
 • ขนาด: 30x60cm.
 • แผ่นต่อกล่อง: 8 แผ่น
 • ตร.ม. ต่อกล่อง: 1.44 ตารางเมตร
 • การใช้งาน:
   สามรถใช้ปูพื้นและตกแต่งฝาผนังได้
   ให้ได้ภายนอกและภายใน
   ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
 • ข้อดี :
   ราคาไม่แพง
   ดูแลรักษาง่าย
   ติดตั้งง่าย
 • น้ำหนักต่อ 1 ตารางเมตร : ประมาณ 30 กก.

 

 

Visitors: 8,703,739