หินอ่อนนำเข้า

หินอ่อนนำเข้า-Marble


หินอ่อน - Marble

เป็นหินอัคนีซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่แอลคาไล-เฟลด์สปาร์และควอตซ์และมีแร่มัสโคไวต์ ไบโอไทต์ และ หรือฮอร์นเบลนด์ ไพรอกซีนประกอบอยู่ด้วยเป็นส่วนน้อย หินแกรนิตมีแร่ประกอบหินหลายชนิดทำให้มีสีต่างๆ และประกอบกับมีขนาดและการเรียงตัวของแร่ต่างๆกัน

Visitors: 9,331,425