แกรนิตไทย

หินแกรนิตไทย-Granite

 

แหล่งผลิตหินแกรนิตในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากอำเภอเมือง บ้านตาก และสามเงา จังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดเลย อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Visitors: 9,117,099