คำนวณพื่นที่ชิ้นงาน

คำนวณพื้นที่ของชิ้นงาน

ชิ้นงานคิดเป็นพื้นที่ ตารางเมตร

ใช้หน่วยในการคำนวณเป็น เซนติเมตรนะคะ

ความกว้าง : cm.

ความยาว : cm.

Visitors: 9,207,855