ศิลาแห่งพระพรครั้ง 7

ศิลาแห่งพระพรครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ทางบริษัท ศิลาตาก แกรนิต มาร์เก็ตติ่ง จำกัด ได้มีโอกาศไปแบ่งบันน้ำใจและช่วยเหลือพี่น้องชาว ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประสบกับภัยน้ำท่วมสูง ถึง 2 เมตร ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้ทาง โครงการศิลาแห่งพระพร ได้มอบสิ่งอุปโภค บริโภค เพื่่อเป็นการบรรเทาทุก ให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวน 550 ชุด สิ่งที่เรามอบให้อาจจะไม่มากมายอะไร แต่เราก็ขอเป็นส่วนนึงที่จะช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่่อเป็นแบบอย่างและบ่งบอกถึงความสำคัญและความสุขของการให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใดๆ

 

 

Visitors: 8,496,868