ศิลาแห่งพระพรครั้ง 5

ศิลาแห่งพระพร ครั้งที่ 5

วัน อาทิตย์ ที่19 มิถุนายน 2554 ทางบริษัทได้มีโอกาศ ไปแบ่งปันความสุข ให้กับคุณตา คุณยาย ณ บ้านพักคนชรา บางแค และร่วมบริจาคของใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวัน กันอย่างอบอุ่น ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ "ศิลาตากเพื่อสังคม" จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้แกทุกคน เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคม และยังสะท้อนให้มรู้ว่า ยังมีอีกสังคมที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่

 

 

Visitors: 8,496,842