ศิลาแห่งพระพรครั้ง 4

ศิลาแห่งพระพรครั้งที่ 4

ได้มีโอกาศไปเลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างน้องๆผู้ด้อยโอกาศ ที่ สมาคมรวมปัญญาคนพิการ เชิญชมบรรยาการแห่งความอบอุ่นไปพร้อมกันเลยครับ

 

 

Visitors: 8,496,873