ศิลาแห่งพระพรครั้งที่ 1

ศิลาตากแห่งพระพร ครั้งที่1-2559

บ้านราชาวดี
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ( ชาย )

 

 

Visitors: 7,441,914